Beleid voor aanvaardbaar gebruik

Doordat je deel uitmaakt van de Klerenwinkel-community en gebruik gaat maken van de Klerenwinkel-service is de kans groot dat jouw uiting in contact komt met heel veel mensen met verschillende achtergronden en uit alle lagen van de bevolking. Wij streven ernaar een platform te bieden voor vrije meningsuiting en staan toe dat de leden hun standpunten verkondingen. Daarbij doen we ons best om een veilig en respectvol platform te creëren. Daarom gelden er wel wat beperkingen voor wat je in de Klerenwinkel mag verkondigen en als ontwerp kan uploaden.

In het algemeen behoudt De Klerenwinkel zich het recht voor om een campagne uit te stellen, in te korten of te beëindigen op basis van problemen met de inhoud. Hieronder vind je de richtlijnen met voorbeelden van inhoud die waarschijnlijk problemen zal geven en kan leiden tot beëindiging van een campagne. Heb je vragen over dit beleid voor aanvaardbaar gebruik? Dan kan je contact met ons opnemen via info@klerenwinkel.nl Let op: dit beleid voor aanvaardbaar gebruik maakt deel uit van de Algemene Voorwaarden van De Klerenwinkel. Daarin staan de voorwaarden voor jouw gebruik van de Klerenwinkel-service.

Haatzaaien en pesten
Wij staan geen campagnes toe die haat tegen personen bevorderen of verheerlijken op basis van leeftijd, ras, etnische achtergrond, land van oorsprong, geslacht, genderidentiteit, seksuele gerichtheid, handicap en religie, met inbegrip van personen, organisaties of symbolen die haat tegen deze groeperingen uitdragen. Ook zullen we geen campagnes toestaan met inhoud die specifieke personen intimideren, aanvallen of bedreigen.

Naakt
Pornografische inhoud is in geen enkele campagne toegestaan, met inbegrip van expliciete of extreme afbeeldingen van naakte personen of seksuele activiteit. Uitbuiting of presentatie van minderjarigen is ten strengste verboden. Smaakvolle afbeeldingen, waaronder niet-pornografische en artistieke foto’s mogen wel, net als spotprenten of fictieve kunstwerken met naakt.

Geweld of letsel
Wij staan geen inhoud toe die letsel of geweld tegen personen of anderen propageert of verheerlijkt, met inbegrip van campagnes die zelfbeschadiging ondersteunen, aansporen tot gewelddadig handelen en terroristische groeperingen of figuren ophemelen of vereren. Het is toegestaan om aandacht te vragen voor of steun te betuigen aan slachtoffers van geweld of humanitaire rampen, op voorwaarde dat je geen inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten.

Misleidende claims
Verkeerde of misleidende informatie (afbeelding, titel, beschrijving of URL) is in geen enkele campagne toegestaan. Je mag dus geen onjuist beeld geven van jouw relatie met een persoon of entiteit, onjuiste informatie verstrekken over de herkomst van een product, of onjuist weergeven wie de begunstigde van jouw campagnewinst is. Je mag geen campagne voeren voor liefdadigheidsinstellingen zonder officiële toestemming en je bent verplicht om correct weer te geven welk percentage van de opbrengst zal worden gedoneerd en aan wie.

Illegale activiteiten
Wij staan geen campagnes toe die illegale activiteiten promoten. Hieronder vallen instructies voor het verrichten van illegale handelingen of het aanzetten tot andere vormen van illegale activiteiten. Politieke uitspraken of discussies over thema’s of gebeurtenissen die illegaal zijn, zijn wel aanvaardbaar.

Intellectuele eigendom
Wij staan geen campagnes toe die inbreuk maken op de rechten van derden. Dit geldt zowel voor de beschrijving, titel en URL van een campagne, als voor de tekst en afbeeldingen op de shirts.

Heb je nog andere vragen over ons beleid? Neem dan contact met ons op.